0

Πολιτική Απορρήτου

Παρακαλούμε να  διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρησή μας με την επωνυμία «Αθανασία Σπ. Βόγγλη Λιανικό εμπόριο Καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών»,   που εδρεύει στoν Αυλώνα Αττικής, Π.Ε.Ο. Αθηνών Χαλκίδος ,Τ.Κ. 19011 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.: 043430706 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς (εφεξής η «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην  Επιχείρησή μας με την επωνυμία « Αθανασία Σπ. Βόγγλη  Λιανικό εμπόριο Καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών»  στην Δ/νση Π.Ε.Ο. Αθηνών Χαλκίδος     , Αυλώνας Αττικής Τ.Κ. 19011   ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) [email protected] και στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2152158419 από κινητό και σταθερό τηλέφωνο.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα» είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των Δεδομένων σας;

Η παραχώρηση των δεδομένων στην Εταιρεία, μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να είναι προαιρετική. Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στον Δικτυακό Τόπο, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων Δεδομένων, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για τη Εταιρεία η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης και η παροχή συναφών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον Δικτυακό Τόπο.
Η παραχώρηση προσωπικών δεδομένων στην Εταιρεία, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας.
Αυτά είναι τα εξής: 

Γενικά Προσωπικά Δεδομένα Φυσικών Προσώπων 

α. Στοιχεία Ταυτότητας και Επικοινωνίας :Όνομα, Επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), Τηλέφωνο, Διεύθυνση , Πόλη, Ταχυδρομικό κώδικα και  χώρα κατοικίας. Σε περίπτωση επιτηδευματιών (ατομική επιχείρηση) ζητείται Επωνυμία, ΑΦΜ, Διεύθυνση, Δραστηριότητα, Πόλη, Χώρα και ΔΟΥ.

β. Στοιχεία Πληροφορικού Συστήματος/Συσκευή Πλοήγησης: Διεύθυνση IP, όνομα χώρου (domain name), έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας και λειτουργικό σύστημα.

Σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για τους σκοπούς των παρεχόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Εταιρείας μας :

Στοιχεία Ταυτότητας και Επικοινωνίας: Τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στον Διαδικτυακό Τόπο, την διαχείριση της πώλησης των προϊόντων/ή και υπηρεσιών μας, την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων και την εξέλιξη παραγγελίας σας, την έκδοση και αποστολή των φορολογικών σας παραστατικών σε ηλεκτρονική μορφή (e-invoicing), την εκτέλεση της παραγγελίας σας, την αποστολή των προϊόντων, τη διαχείριση των οφειλών σας προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και  την πραγματοποίηση επιστροφών

Η παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων στην Εταιρεία, επισημαίνεται ως υποχρεωτική.

Nόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας: 

  • H εκπλήρωση των όρων της συμβατικής μας σχέσης

  • Για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις.

Στοιχεία Πληροφορικού Συστήματος/Συσκευή Πλοήγησης:  Καταγραφή συνδέσεων στον Διαδικτυακό Τόπο στα συστήματα ελέγχου και αποτροπή κακόβουλων ενεργειών και για την προστασία του λογαριασμού σας από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Η παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων στην Εταιρεία, επισημαίνεται ως υποχρεωτική.

Nόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας: 

Το νόμιμο συμφέρον μας ως προς την καταγραφή συμβάντων κυβερνοασφάλειας και προστασίας της ακεραιότητας, διαθεσιμότητας  και εμπιστευτικότητας των δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

Προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας , χρειάζεται να  μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με έναν τρίτο που παρέχει μια υπηρεσία έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των δεδομένων και  διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση του Δικτυακού μας Τόπου. Χωρίς να μοιράζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. 

Όνομα Συνεργάτη Υπηρεσίες
Webalists Τεχνολογική υποστήριξη πλατφόρμας Διαδικτυακού Τόπου
ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Μ.Α.Ε.Ε Υπηρεσίες Μεταφορά και παράδοση των προϊόντων πώλησης

Παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους. Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή.

Τραπεζικές Συναλλαγές

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την πληρωμή μέσω τραπεζικής συναλλαγής (π.χ πιστωτική κάρτα) η Εταιρία μας δεν συλλεγεί τα προσωπικά δεδομένα σας καθώς μεταφέρεστε στο περιβάλλον της τράπεζας και η τράπεζα αναλαμβάνει την διαχείρισης των δεδομένων σας ώς υπεύθυνος επεξεργασίας. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται εκτός της Ε.Ε.;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (ή επεξεργαζόμαστε) στο πλαίσιο των Δικτυακού μας  χώρου διατηρούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και δεν μεταφέρονται εκτός αυτής. 

Ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγονται και διατήρηση δεδομένων

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρίας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Εταιρεία τα οποία είναι εναρμονισμένα με τις διατάξεις του πρότυπου συμμόρφωσης ISO:27001 και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).
Η εταιρία διατηρεί προσωπικά δεδομένα σε ταυτοποίησή μορφή μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο, όπως προσδιορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους συλλέγονται δεδομένα.

Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (ή SSL), που αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην φόρμα επικοινωνίας κρυπτογραφείται πριν αποσταλεί μέσω του διαδικτύου και αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές
Η εταιρία καθιερώνει μια περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς ως μέρος του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας.

Η εταιρία καθιερώνει μια περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς ως μέρος του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας.

Η εταιρία πρέπει να αιτιολογεί τις προϋποθέσεις και τους λόγους διατήρησης προσωπικών δεδομένων για περιόδους μεγαλύτερες από τη μέγιστη περίοδο διατήρησης που επιβάλλεται σύμφωνα με τις επιχειρηματικές και κανονιστικές απαιτήσεις, εφόσον απαιτείται.

Εφόσον έχει κάνει εγγραφή ο χρήστης τα προσωπικά δεδομένα κρατούνται στη βάση έως ο χρήστης να κάνει διαγραφή. Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην Εταιρεία μας.

Ορισμένα δεδομένα πρέπει να διατηρηθούν προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα της εταιρείας, να διατηρηθούν αποδεικτικά στοιχεία και γενικά να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με καλές επιχειρηματικές πρακτικές. Ορισμένοι λόγοι για τη διατήρηση δεδομένων περιλαμβάνουν:

  • Δικαστικές διαφορές
  • Διερεύνηση περιστατικών ασφαλείας
  • Κανονιστικές απαιτήσεις
  • Διαφύλαξη της πνευματικής ιδιοκτησίας

Μεταφορές μέσω διαδικτύου και αποποίηση ευθυνών

Αν και η εταιρία χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για να προστατευθεί από ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία, η φύση του Διαδικτύου είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα θα είναι αδιατάρακτη ή χωρίς λάθη ή ότι αυτός ο δικτυακός τόπος, οι διακομιστές ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από εμάς είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Χρήστες ηλικίας 16 ετών και κάτω

Εάν είστε ηλικίας κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε να λάβετε την άδεια του γονέα ή του κηδεμόνα σας προτού μας δώσετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα. Οι χρήστες χωρίς αυτή τη συγκατάθεση δεν επιτρέπεται να μας παρέχουν προσωπικά δεδομένα.

Πολιτική Cookies

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να σας διακρίνει από άλλους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Αυτό μας βοηθά να σας προσφέρουμε μια καλή εμπειρία όταν περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας και μας επιτρέπει επίσης να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο γραμμάτων και αριθμών που αποθηκεύουμε στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies περιέχουν πληροφορίες που μεταφέρονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Το cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων (αρχείο κειμένου) που ο ιστότοπος –όταν τον επισκέπτεται ένας χρήστης– ζητά από το πρόγραμμα περιήγησής σας να αποθηκεύσει στη συσκευή σας, προκειμένου να απομνημονεύσει πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως είναι η προτίμηση γλώσσας ή οι πληροφορίες σύνδεσης. Αυτά τα cookies ρυθμίζονται από εμάς και ονομάζονται cookies αρχικού κατασκευαστή. 

Τα cookies διακρίνονται σε:

Απολύτως Απαραίτητα

Τα απολύτως απαραίτητα cookies επιτρέπουν βασικές λειτουργίες του ιστότοπου, όπως τη σύνδεση χρήστη και τη διαχείριση λογαριασμού. Ο ιστότοπος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά χωρίς τα απολύτως απαραίτητα cookies.

Cookie Περιγραφή Πάροχος Τύπος Πεδίο Διάρκεια
CookieScriptConsent Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Cookie-Script.com για να θυμάται τις προτιμήσεις συναίνεσης cookie επισκέπτη Είναι απαραίτητο το banner cookie Cookie-Script.com να λειτουργεί σωστά. Τρίτος Cookie-Script.com Μόνιμο .itzi.gr 1 μήνας

Νομική βάση : έννομο συμφέρον για την ομαλή λειτουργεία του Διαδικτυακού Τόπου

Απόδοσης

Τα cookies απόδοσης χρησιμοποιούνται για να βλέπουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, π.χ. cookies ανάλυσης. Αυτά τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου επισκέπτη.  Ειδικότερα χρησιμοποιούμε το Google Analytics (GA) για να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα των χρηστών. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα, για να γνωρίζουμε πόσα άτομα επισκέπτονται τον ιστότοπό μας, τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και την πορεία τους μέσα σ`αυτόν. Η Google Analytics καταγράφει τη γεωγραφική σας θέση, τη συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε στο διαδίκτυο, ακόμα και το λειτουργικό σας σύστημα, αλλά εσείς είστε προσωπικά άγνωστος σε μας, διότι, αν και η Google Analytics καταγράφει και τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να σας ταυτοποιήσει, η Google δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτή. Οπότε, μπορούμε να πούμε, ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων, ο οποίος τηρεί την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Cookie Περιγραφή Πάροχος Πάροχος Πεδίο Διάρκεια
_ga_TR8FQF5NZQ  Αυτό το όνομα cookie σχετίζεται με το Google Universal Analytics - το οποίο αποτελεί σημαντική ενημέρωση για την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη υπηρεσία ανάλυσης της Google. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μοναδικών χρηστών, εκχωρώντας έναν τυχαία παραγόμενο αριθμό ως αναγνωριστικό πελάτη. Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτημα σελίδας σε έναν ιστότοπο και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων επισκεπτών, περιόδων σύνδεσης και καμπάνιας για τις αναφορές αναλυτικών στοιχείων ιστότοπων. Τρίτος
Google
Μόνιμο .itzi.gr 2 χρόνια
_ga  Αυτό το όνομα cookie σχετίζεται με το Google Universal Analytics - το οποίο αποτελεί σημαντική ενημέρωση για την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη υπηρεσία ανάλυσης της Google. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μοναδικών χρηστών, εκχωρώντας έναν τυχαία παραγόμενο αριθμό ως αναγνωριστικό πελάτη. Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτημα σελίδας σε έναν ιστότοπο και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων επισκεπτών, περιόδων σύνδεσης και καμπάνιας για τις αναφορές αναλυτικών στοιχείων ιστότοπων. Τρίτος
Google
Μόνιμο .itzi.gr 2 χρόνια
_gid Αυτό το cookie ορίζεται από το Google Analytics. Αποθηκεύει και ενημερώνει μια μοναδική τιμή για κάθε σελίδα που επισκέπτεται και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό και την παρακολούθηση των προβολών σελίδας. Τρίτος
Google
Μόνιμο .itzi.gr 1 ημέρα

    
Νομική βάση : Η αυστηρή συγκατάθεση σας στον ιστότοπο


Στόχευσης

Τα cookies στόχευσης χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση επισκεπτών μεταξύ διαφορετικών ιστότοπων, π.χ. συνεργατών περιεχομένου, δικτύων banner. Αυτά τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εταιρείες για τη δημιουργία προφίλ των ενδιαφερόντων των επισκεπτών ή την εμφάνιση σχετικών διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους.

Cookie Περιγραφή Πάροχος Τύπος Πεδίο Διάρκεια
_PHPSESSID Cookie που δημιουργείται από εφαρμογές που βασίζονται στη γλώσσα PHP. Πρόκειται για ένα αναγνωριστικό γενικού σκοπού που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση μεταβλητών περιόδου λειτουργίας χρήστη. Συνήθως είναι ένας τυχαίος αριθμός που δημιουργείται, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να είναι συγκεκριμένος για τον ιστότοπο, αλλά ένα καλό παράδειγμα είναι η διατήρηση της κατάστασης σύνδεσης για έναν χρήστη μεταξύ σελίδων. itzi Συνεδρία www.itzi.gr 2 χρόνια
_gat_gtag_UA_201887692_1 Αυτό το cookie αποτελεί μέρος του Google Analytics και χρησιμοποιείται για τον περιορισμό των αιτημάτων (ρυθμός αιτήματος πεταλούδας). Τρίτος
Google
Συνεδρία .itzi.gr 1 λεπτό


Νομική βάση :Η αυστηρή συγκατάθεση σας στον ιστότοπο

Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε τη χρήση των cookies πριν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα. Η παρούσα Πολιτική για τα cookies σας επιτρέπει να συναινέσετε ή να αρνηθείτε να συναινέσετε σε οποιαδήποτε κατηγορία cookies (εκτός από τα αυστηρά απαραίτητα Cookies, τα οποία μπορούν μόνο να απορριφθούν).

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Ποια είναι τα δικαιώματα για τα προσωπικά σας δεδομένα;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει .

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.


Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλεται σχετικό αίτημα στην , στην  Επιχείρησή μας με την επωνυμία « Αθανασία Σπ. Βόγγλη  Λιανικό εμπόριο Καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών»  στην Δ/νση Π.Ε.Ο. Αθηνών Χαλκίδος     , Αυλώνας Αττικής Τ.Κ. 19011   ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) [email protected] με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Έλεγχος ταυτοπροσωπίας

Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού προχωρήσετε σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλετε με βάση την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας να ενεργήσει για αυτό το σκοπό.

Καταγγελία

Εχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected]), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου τροποποιήθηκε για τελευταία φορά 27 Ιουλίου 2021.